Rozpoczęcie 10.00 – 10.10
Tomasz Smus (Get The Coin Community)

Tokenomics.
Idea blockchain, walut cyfrowych, działanie, możliwe zastosowanie, ekonomia tokenów kryptograficznych opartych o rozproszone rejestry baz danych.
10.10 – 10.30
Bartłomiej Wołoszyn (Oracle)
PerMi$ion Based DLT @ Oracle
Rozproszone rejestry baz danych dzisiaj i w przyszłości: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.
10.30 – 10.50
Bartosz Bilicki (Trifinity)
Gameflow.
Czy możliwa jest gamifikacja z użyciem tokenów kryptograficznych opartych o blockchain? Stan obecny, wykorzystanie obecnie i perspektywy na przyszłość.
10.50 – 11.10
przerwa kawowa 11.10 – 11.30
Patryk Suliga (Kanał bez Kanału)
Rozwój crowdfundingu.
Przyszłość crowdfundingu z wykorzystaniem blockchain. Metody wyceny marki osobistej, spieniężenia jej z użyciem tokenów personalnych.
11.30 – 11.50
Arkadiusz Gos (KanBo)
Decentralizacja organizacji.
Używanie koncepcji zdecentralizowanych baz danych w organizacji wpływa również na pracę zdecentralizowanych zespołów. Jak pracować w zdecentralizowanych organizacjach?
11.50 – 12.20
Lunch. 12.20 – 13.00
Podsumowanie.

Dyskusja i rozmowy w zakresie potrzeb odbiorców z prelegentami.

13.00 – 13.30
Branża blockchain
Obecni prelegenci.
Rozmowa z prelegentami.
Zagadnienia poruszane w zakresie potrzeb odbiorców i prelegentów.
13.30 – 14.00
Koniec spotkania.
14.00