• Dzielą się wiedzą z zakresu startupów, finansów, technologii na prezentacji nie tylko na Warsaw Start Ups and Fintech Day, ale także podczas innych renomowanych wydarzeń branżowych,
    • Biorą aktywny udział w badaniach branżowych dotyczących tych aspektów,
    • Blisko współpracują między nauką, a biznesem w celu zwiększenia efektywności organizacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii,
    • Wspólnie edukują młode pokolenia, społeczeństwa w zakresie startupów, finansów, technologii i wpływu ich na sferę realną gospodarki Polski i Świata w najbliższych latach.

Przede wszystkim zaaprezentują się przed uczestnikami wydarzenia: przedsiębiorcami, innowatorami, naukowcami.

 

Jeżeli utożsamiasz się z wartościami jakimi kierują się nasi prelegenci i chcesz dołączyć do ich grona w kolejnych planowanych wydarzeniach, skontaktuj się z nami.