Opole Startups and Fintech Day w dniu 21 lutego 2018 na terenie Studenckiego Centrum Kultury wspólnie organizowanego przez Koło Naukowe Ekonomistów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Spotkanie będzie mieć charakter edukacyjny pogłębiający wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w zakresie wskazania najlepszych regionalnych i światowych praktyk dla rozwoju startupów, fintech-ów, innowacji wspieranych przez nowoczesne formy finansowania działalności oparte między innymi o:
• data management,
• innowacje w dziedzinie finansów,
• blockchain i technologię DLT, waluty cyfrowych,
• crowdfunding, inwestycje,
• equity crowdfunding,
• Insurtech,
• ICO (initial coin offer),
• lending (alternatywne formy pożyczkowe on-line),
• online Wealth Management,
• payment (płatności on-line),
• personal finance fanagement, comparison,
• społeczno – ekonomiczne trendy w zmieniającej się gospodarce.

Opole Startups and Fintech Day dotyczy ekonomii, finansów i prawa oraz ich wpływu na sferę realną gospodarki Polski i Świata w najbliższych latach.

Tematyka Start Ups and Fintech Day obejmować będzie:
• nowe modele biznesowe, startupy, ich makroekonomiczne skutki funkcjonowania w zakresie walut cyfrowych, rozproszonej technologii blockchain, crowdunding-u, equity crowdfunding-u, zagadnień ICO oraz smart contract-ów,
• analizę rozwiązań biznesowo, finansowo, prawno – podatkowych dotyczących branży fintech oraz AltFi (alternatywnych finansów),
• możliwości, wymagania, konstrukcję rynków finansów alternatywnych, systemów technologicznych obsługujących waluty cyfrowe, ICO, equity crowdfunding,
• ocenę mechanizmów wpływających na adopcję finansów alternatywnych do świata rzeczywistego,
• perspektywy rozwoju rynków finansów alternatywnych w kontekście ekonomii, finansów, prawa, modeli biznesowych
• kontrolę rynków finansów alternatywnych wobec rozwoju alternatywach form pozyskiwania kapitału, zarządzanie nimi oraz realizację decyzji wyjścia z inwestycji,
• inne, niewyszczególnione tematy mieszczące się w zakresie startupów, finansów, technologii.

Dziękujemy wszystkim obecnym oraz poprzednim partnerom wydarzenia!

Wydarzenie jest skierowane do:
• osób, które innowacje mają wpisane w swoje DNA,
• profesorów, praktyków biznesu w zakresie startup-ów, finasowania, innowacji, crowdunding-u, fintech-ów,
• właścicieli, menedżerów firm finansowo – technologicznych,
• przedsiębiorców myślących oraz działających nowocześnie,
• entuzjastów technologii: walut cyfrowych, blockchain, equity crowfunding, ICO (initial coin offer),
• osób odpowiedzialnych za działania innowacyjne i R & D w organizacjach,
• prawników specjalizujących się w prawie nowych technologii, innowacji,
• osób zajmujących się e-governance,
• studentów,

którzy pochodzą z terenu Śląska Opolskiego.